Tomáš Varadínek

Tomáš Varadínek vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave. Od roku 2017 pôsobí na národnom projekte Inovujme.sk, ktorý v rámci Ministerstva hospodárstva zvyšuje inovačný potenciál Slovenska. V rámci projektu si prešiel viacerými pozíciami. Venoval sa školeniu na stredných a vysokých školách, organizácií podujatí a tvorbe publikácií. V súčasnosti je vedúcim oddelenia, ktoré má za úlohu zvýšiť povedomie o význame inovácií medzi slovenskými podnikmi a pomôcť slovenským podnikateľom inovovať

Prezentačný blok

(12:30 – 13:30) Inovácia – adaptačný mechanizmus na neštandardné podmienky trhu (LS 2)
2020 - 19. októbra 2020 - 12:30, 2020 - 19. októbra 2020, INNOVATION