Tomáš Varadínek

V rámci národného projektu Inovujme.sk si prešiel takmer všetkými úrovňami a pozíciami. Začínal ako projektový manažér zodpovedný za inovačné workshopy na stredných a vysokých školách, na ktorých aj osobne pôsobil ako lektor. Následne zastával funkciu vedúceho oddelenia zodpovedného za marketing, komunikáciu a vzdelávanie. Po úspešnom stabilizovaní oddelenia prešiel na oddelenie zodpovedné za poskytovanie finančnej a nefinančnej pomoci firmám a organizáciám. V spolupráci s tímom odborníkov sa podarilo implementovať podporu vo forme inovačných poukážok, tie predstavujú priamu finančnú pomoc, ktorú firmy vedia využiť pri implementácii nových nápadov a myšlienok. V súčasnosti pôsobí na pozícii riaditeľa projektu, ktorého cieľom je teda podporovať inovácie vo všetkých sférach spoločenského života.

Prezentačný blok