Shiva Loccisano

Magisterský titul získal v odbore priemyselná biotechnológia. Následne absolvoval doktorandské štúdium (PhD) v odbore Biznis a manažment a špecializované magisterské štúdium projektového manažmentu pre obchodný výkon podnikov a inovácie. Zároveň je certifikovaným projektovým manažérom podľa IPMA.

S viac ako pätnásťročnou praxou v oblasti transferu technológií a inovácií bol Mr.Loccisano predchádzajúcich desať rokov vedúcim oddelenia transferu technológií na univerzite Politecnico di Torino a v súčasnosti je generálnym riaditeľom holdingovej spoločnosti BeHold srl, ktorá spravuje akcie univerzitnej spin-off spoločnosti na Univerzite v Bologni. Súčasne pôsobí aj ako člen správnej rady spoločnosti AlmaCube srl, inkubátora a inovačného centra na Univerzite v Bologni ako aj firmy Cofindustria Emilia Area Centro.

Mr.Locissano je aj členom rady spoločnosti Netval a člen vedeckej rady ATTP. Okrem toho zastáva aj funkciu jedného z dvoch podpredsedov výboru pre priemysel, univerzitné a štátne transakcie (IUGT) v organizácii LES International a je aktívnym členom ASTP. Je autorom množstva publikácií v tomto odbore, prednášal na niekoľkých národných aj medzinárodných konferenciách a viedol kurzy transferu technológií a inovácií na postgraduálnom vzdelávaní.

Prezentačný blok

2022