Norbert Kurilla

Environmentálny diplomat a ekonóm. Skúsený medzinárodný expert v oblasti tvorby politiky životného prostredia a zmeny klímy. Pracoval ako generálny riaditeľ a neskôr štátny tajomník na Ministerstve životného prostredia SR. Pôsobil v multilaterálnej „zelenej“ diplomacii na Stálom zastúpení SR pri EÚ v Bruseli, bol slovenským zástupcom v riadiacej Rade Európskej environmentálnej agentúry a v súčasnosti je aj podpredsedom Výboru OECD pre zelený rast.

Prezentačný blok

2022
Prezidentská zelená pečať
18. októbra 2022, 15:00 - 15:45, INNOVATION