Prezidentská zelená pečať

18. októbra 2022, 15:00 - 15:45

O tom, že Kancelária prezidenta SR je tiež inovatívna príde porozprávať poradca prezidentky SR pre životné prostredie, energetiku, zmenu klímy a podnikateľské prostredie, Norbert Kurilla.

Samotná prezentácia bude pojednávať o nasledovných tézach:

  • Prezidentská kancelária sa stane prvou verejnou inštitúciou na Slovensku a pravdepodobne vôbec prvým prezidentským úradom na svete, ktorý dosiahne klimatickú neutralitu najneskôr do roku 2030. Tento záväzok bol prijatý v septembri 2020. Vďaka prístupu založenom na dátach a meraniach boli nastavené priority dekarbonizácie a prijaté potrebné opatrenia vrátane uhlíkovej kalkulačky a účelového energetického auditu. V skratke ide o sériu jednoduchších až po investične náročnejšie opatrenia v piatich klastroch – mobilita, energetika, obnova a prevádzka budov, zelená infraštruktúra a kategória rôzne rozložených v horizonte jedného až troch rokov. Implementované opatrenia a dosiahnutý pokrok každoročne transparentne odpočtujeme.

  • Prezidentská zelená pečať motivuje k udržateľnej obnove a prevádzke budov. Nechceme zostať zelení iba ako individuálna inštitúcia. Hlavným cieľom tejto iniciatívy (viac na www.zelenapecat.sk) je motivovať ďalšie úrady, organizácie a inštitúcie či súkromný sektor, aby prevzali štandardy zelenej inštitúcie a nasmerovali obnovy svojich budov a následne ich prevádzku smerom k udržateľnosti.

  • Projekt mladých klimatických lídrov a líderiek buduje hodnotové líderstvo a je príspevkom do vzdelávania nových generácií (pozri Instagram @klimatickilidri). Tento aktuálny projekt s dlhodobým presahom je takisto súčasťou klimatických priorít prezidentky SR a je zameraný na podporu a rozvíjanie talentu angažovaných mladých ľudí so záujmom o problematiku zmeny klímy. Strednodobým cieľom je vytvoriť sieť klimatických profesionálov, ktorí budú nositeľmi zmeny k udržateľnosti vo verejnom ako aj súkromnom sektore. Koncom augusta prezidentská kancelária organizovala pilotný ročník letnej školy v Bratislave s cieľom ponúknuť praktické znalosti a zručnosti potrebné pre riešenie jednej z najväčších výziev súčasnosti. Líderstvo založené na dobrých hodnotách je kľúčom k úspešnej budúcnosti.

Prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová prevzala záštitu nad podujatím COINTT 2022.

Rečníci

Norbert Kurilla
18. októbra 2022, 15:00 - 15:45, INNOVATION