Aktuality

COINTT 2022 sa uskutoční pod záštitou J. E. pani Zuzany Čaputovej

Tohtoročné podujatie COINTT – konferencia a spoločenský večer (slávnostná večera s vyhlásením víťazov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2022) – sa uskutoční pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky. Je to prvýkrát v 12-ročnej histórii podujatia, ktoré je venované predovšetkým komercializácii duševného vlastníctva na akademickej pôde a inováciám, čo patronát nad ním prevzala hlava štátu Slovenskej republiky.

Nemenej významnou súčasťou podujatia, ktorú každoročne očakáva celá vedeckovýskumná obec Slovenska, je aj vyhlásenie víťazov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2022. Pri príležitosti 10. ročníka súťaže sa víťazi budú po prvý krát vyhlasovať počas spoločenského večera. Zo slávnostného vyhlasovania víťazov súťaže bude vysielaný živý prenos na webovej stránke podujatia.

V minulosti boli súčasťou podujatia aj tzv. matchmakingové stretnutia, ktoré slúžili na prezentáciu výsledkov R&D činnosti slovenských vedeckovýskumných pracovísk pred zástupcami komerčného sektora.

Prezidentku Slovenskej republiky budú na podujatí osobne reprezentovať jej poradcovia: Michal Novota – poradca pre vnútornú politiku, a Norbert Kurilla – poradca pre životné prostredie, energetiku, zmenu klímy a podnikateľské prostredie.