Martin Banský

Ing. Martin Banský pracoval na rôznych pozíciách v komerčných bankách (Tatra Banka, VÚB, OTP), investičných bankách (Wood and Company, Patria Finance) a súkromných spoločnostiach. Ako pridružený riaditeľ a člen predstavenstva v Patria Finance bol zodpovedný predovšetkým za celkové riadenie projektov v oblasti fúzií a akvizícií (Mergers and Acquisitions alebo len M&A). Medzi najvýznamnejšie transakcie, na ktorých sa podieľal, patrí odpredaj dcérskej spoločnosti Slovak Telekomu, a.s. – Rádiokomunikácie, o.z., privatizácia letísk v Bratislave a Košiciach, privatizácia Teplární, MBO Slovenských magnezitových závodov Jelšava a množstvo menších transakcií. Martin vyštudoval financie, bankovníctvo a investovanie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Martin má viac ako 15-ročné skúsenosti v oblasti fúzií a akvizícií, transakčného poradenstva, investičného bankovníctva (WOOD& Co., Patria Finance), komerčných bánk (Tatrabanka, VÚB) a súkromných spoločností. Viedol rôzne projekty v oblasti telekomunikácií, baníctva, železníc, výroby API a mnohých ďalších. Martin vyštudoval financie, bankovníctvo a investovanie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

LinkedIn profil

Prezentačný blok

2022
Čomu sa vyhnúť pri hľadaní externého financovania startupov?
19. októbra 2022, 10:45 - 12:00, COOPERATION