Čomu sa vyhnúť pri hľadaní externého financovania startupov?

19. októbra 2022, 10:45 - 12:00

Panelová diskusia zanalyzuje najčastejšie chyby pri získavaní externého financovania, pokúsi sa zadefinovať časový úsek, kedy je najvhodnejšie hľadať investície a kedy grantové financovanie. V ďalšej časti sa panel pokúsi zodpovedať na otázku, kde a ako hľadať vhodného investora. Nakoniec sa jeho účastníci a moderátorka zamyslia nad prípadnými legislatívnymi bariérami financovania startupov a spin-offov a to z pohľadu investorov.

Účastníci panelovej diskusie: TBD

Moderátorka: Eva Šimeková, Civitta Slovakia, a. s.

Rečníci

Eva Šimeková
19. októbra 2022, 10:45 - 12:00, COOPERATION
Michal Nešpor
19. októbra 2022, 10:45 - 12:00, COOPERATION
Tomáš Vančo
19. októbra 2022, 10:45 - 12:00, COOPERATION
Martin Banský
19. októbra 2022, 10:45 - 12:00, COOPERATION
Jaroslav Lupták
19. októbra 2022, 10:45 - 12:00, COOPERATION
Zuzana Zamborská
19. októbra 2022, 10:45 - 12:00, COOPERATION