Zuzana Zamborská

Zuzana pomáhala posledných 8 rokov firmám rozbehnúť sa v zahraničí, pričom pôsobila na viac ako desiatich zahraničných trhoch. Práve na základe týchto skúseností si uvedomila, aké sú témy inklúzie a diverzity podstatné pre firmy. Zuzana je skvelý stratég v oblastiach marketingu, obchodu, ľudských zdrojov ako aj back-office.

Svoje pracovné pôsobenie zhrnula takto: „Chcem priniesť tému diverzity do krajín, kde táto téma nie je. Využiť pri tom silné stránky jednotlivcov, aby ľudia nestrácali svoj potenciál. Totiž keď jednotlivec využije svoj potenciál v tíme, vďaka tomu napĺňa potenciál aj samotná firma. Problémy, ktorým dnes čelíme, sú globálne a potrebujeme na nich aj globálne riešenia. Nestačí sa pozerať lokálnou optikou. Nachádzajte a budujte pochopenie medzi ľuďmi. To zabráni problémom a konfliktom. Či už v samotnej krajine alebo medzi krajinami.“

Prezentačný blok

2022
Čomu sa vyhnúť pri hľadaní externého financovania startupov?
19. októbra 2022, 10:45 - 12:00, COOPERATION