Michal Nešpor

Michal Nešpor je partnerom pre startupy v Crowdberry a vedie investičný fond v správe CB Investment Management, dcérskej spoločnosti Crowdberry. Má za sebou viac ako 16 rokov práce so startupmi z pohľadu investorov aj zakladateľov. Pracoval vo viedenskom venture kapitálovom fonde GCP Gamma Capital Partners. Pôsobil aj ako CFO softvérovej spoločnosti Opvizor pôsobiacej v Európe a USA. Vyštudoval odbor Medzinárodné podnikové financie na University of Vienna. Spolu s ďalšími kolegami priniesli skúsenosti zo zahraničia v oblasti investovania do mladých, ale aj stredne veľkých inovatívnych spoločností.

Prezentačný blok

2022
Čomu sa vyhnúť pri hľadaní externého financovania startupov?
19. októbra 2022, 10:45 - 12:00, COOPERATION
2022 2020
(13:00 – 14:15) Biznis súvisiaci s transferom technológií v budúcnosti – bude nový alebo rovnaký? (TT)
2020 - 19. októbra 2020 - 13:00, 2020 - 19. októbra 2020, TECHNOLOGY TRANSFER