Zvýšenie povedomia o vzniku spin-off spoločností v  akademickom prostredí

18. októbra 2022, 14:15 - 15:30

Zakladanie spin-off spoločností v akademickom prostredí predstavuje v našich podmienkach najmenej využívaný spôsob komercializácie duševného vlastníctva. Do veľkej miery to súvisí s komplexnosťou samotného procesu, no bolo by chybou opomenúť ďalšie faktory, ktoré predurčujú tento stav. Ako sú začínajúce technologické spoločnosti chápané študentmi, akademickými pracovníkmi a ako personálom zodpovedným za prenos poznatkov z akademickej sféry do praxe? Sú pracovníci centier transferu technológií pripravení poskytnúť asistenciu prípadným záujemcom o tento spôsob komercializácie? Pre úspešný začiatok a priebeh každého projektu je často potrebné spolupracovať s externými partnermi. V prípade začínajúcich súkromných spoločností to môžu byť napríklad investori, ktorí neprinášajú len finančný kapitál, ale veľakrát aj osobné skúsenosti s riadením firmy. Akými informáciami disponujú tieto subjekty o existujúcich spin-off spoločnostiach vznikajúcich na našich univerzitách a aký prístup vyžadujú zo strany akademických pracovísk v prípade seriózneho záujmu o spoluprácu? Na tieto a ďalšie otázky budú odpovedať:

Moderátor panelovej diskusie:

  • Silvester Sališ – odborný pracovník CTT CVTI SR

Rečníci

Michal Nešpor
18. októbra 2022, 14:15 - 15:30, TECHNOLOGY TRANSFER
Milan Belko
18. októbra 2022, 14:15 - 15:30, TECHNOLOGY TRANSFER
Michala Lipková
18. októbra 2022, 14:15 - 15:30, TECHNOLOGY TRANSFER
Silvester Sališ
18. októbra 2022, 14:15 - 15:30, TECHNOLOGY TRANSFER
Marian Vojs
18. októbra 2022, 14:15 - 15:30, TECHNOLOGY TRANSFER
Jakub Berčík
18. októbra 2022, 14:15 - 15:30, TECHNOLOGY TRANSFER