Silvester Sališ

Ing. Silvester Sališ vyštudoval Národohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Po štúdiu sa venoval výskumu v oblasti vednej a technickej politiky na Prognostickom ústave SAV. Počas celého svojho profesionálneho života pôsobí vo sfére inovácií a transferu technológií. Momentálne pôsobí v Centre vedecko-technických informácií Slovenskej republiky ako odborný pracovník pre oblasť ochrany a komercializácie duševného vlastníctva.

Prezentačný blok

2022