Marian Vojs

Ing. Marian Vojs, PhD. má viac ako 23-ročné skúsenosti s výskumom diamantových vrstiev a uhlíkových nanomateriálov na FEI STU. Za ten čas prispel do 93 SCOPUS publikácií, jeho citácie boli použité 1006-krát a jeho h-index je 18. V rámci pedagogickej práce vychoval viac ako 20 absolventov.

Dr. Vojs je odborníkom na technológie prípravy a širokospektrálne analýzy fyzikálnych, chemických a elektrických vlastností nanomateriálov. Je priekopníkom vo výskume bórom dopovaných diamantových vrstiev na Slovensku a v ich využití pre environmentálne aplikácie. Venuje sa vývoju elektrochemických senzorov pre analýzu vôd (viac než 50 látok) a vysoko efektívnemu odstraňovaniu polutantov (drogy, liečivá, pesticídy, baktérie, vírusy a pod.) z odpadových vôd.

Spolu s aplikačnou sférou rieši problematiku on-line monitoringu environmentálnych záťažií s IoT zariadeniami vyvinutými na FEI STU a SMART riadenia domových čistiarní odpadových vôd. Spolu so študentkami z FAD STU (moodup s. r. o.) vyvíjajú inteligentný dezinfekčný stojan na dezinfekciu rúk a čistenie ovzdušia využitím nanomateriálov.

Významnou mierou prispel k úspešnému naplneniu cieľov viacerých národných a medzinárodných projektov a to ako zodpovedný riešiteľ alebo spoluriešiteľ.

LinkedIn profil

Prezentačný blok

2022