Tomáš Vančo

Tomáš Vančo je profesionál v oblasti private equity zameraný na rizikový kapitál s rozsiahlymi skúsenosťami jednak na strane investorov, ale aj tých, do ktorých sa investuje. Momentálne pracuje ako manažér globálnych investícií pre Taiwania Capital CEE Fond, ktorého cieľom je investovanie do rýchlo rastúcich technologických firiem v regióne strednej a východnej Európy.

LinkedIn profil

Prezentačný blok

2022
Čomu sa vyhnúť pri hľadaní externého financovania startupov?
19. októbra 2022, 10:45 - 12:00, COOPERATION