Eva Šimeková

Vyštudovala medzinárodný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Má viac ako 10 rokov skúseností s tvorbou a dohľadom nad rozpočtami v rôznych medzinárodných projektoch v oblasti špecifických otázok súvisiacich s EÚ a podpory malých a stredných podnikov (MSP). Vo viacerých spoločnostiach pôsobila ako konzultantka pre podnikanie a startupy. Dohliadala najmä na zavedenie takých právnych, obchodných a organizačných štruktúr, ktoré sú v súlade so zámermi akcionárov. Má dlhodobé skúsenosti ako investičný poradca spoločností rôznorodého zamerania so zreteľom najmä na právne a finančné záležitosti. Aktívne pôsobila aj v neziskovom sektore, kde spolupracovala na mnohých projektoch a top podujatiach.

CIVITTA vznikla, ako aliancia poradenských spoločností v regióne pobaltských krajín, s hlavným sídlom v Estónsku. Dnes je poprednou konzultačnou spoločnosťou v oblasti strategického manažmentu v strednej a východnej Európe. Jej konzultanti podporujú spoločnosti vo viac než 40 krajinách Európy, Ázie a Ameriky, výsledkom čoho je viac než 10 000 ukončených projektov.

Poskytuje strategické poradenstvo a služby dátovej analytiky veľkým podnikom, startupom, malým a stredným podnikom (MSP), vládam a neziskovým spoločnostiam. Dodáva vysokú hodnotu za dostupné ceny. Ponúkame komplexné portfólio služieb strategického poradenstva: stratégie, inovácie, financovanie, prieskum, digitálnu transformáciu a implementáciu.

Prezentačný blok

(13:00 – 14:15) Biznis súvisiaci s transferom technológií v budúcnosti – bude nový alebo rovnaký? (TT)
2020 - 19. októbra 2020 - 13:00, 2020 - 19. októbra 2020, TECHNOLOGY TRANSFER