Eva Šimeková

Eva Šimeková je Associate Partner v konzultačnej firme CIVITTA, ktorej misiou je pomôcť startupom rásť, výskumným inštitúciám komercializovať výskum, zabehnutým firmám prinášať inovácie na svetovej úrovni a verejným inštitúciám pripravovať efektívne inovačné politiky s pozitívnym dopadom na ekosystém inovácií.

Eva vyštudovala medzinárodný obchod na Ekonomickej univerzite v Bratislave, študovala tiež vo Viedni a Sydney. Má viac ako 14 rokov skúseností s tvorbou a dohľadom nad rozpočtami v rôznych medzinárodných projektoch v oblasti špecifických otázok súvisiacich s EÚ a podporou malých a stredných podnikov (MSP). Vo viacerých spoločnostiach pôsobila ako konzultantka pre podnikanie a startupy. Má dlhodobé skúsenosti ako investičný poradca spoločností rôznorodého zamerania so zreteľom najmä na právne a finančné záležitosti. Aktívne pôsobila aj v neziskovom sektore, kde spolupracovala na mnohých projektoch a top podujatiach.

Prezentačný blok

2022
Čomu sa vyhnúť pri hľadaní externého financovania startupov?
19. októbra 2022, 10:45 - 12:00, COOPERATION
2020
(13:00 – 14:15) Biznis súvisiaci s transferom technológií v budúcnosti – bude nový alebo rovnaký? (TT)
2020 - 19. októbra 2020 - 13:00, 2020 - 19. októbra 2020, TECHNOLOGY TRANSFER