Barbora Szepeová

Barbora Szepeová pôsobí na Odbore regionálnych kancelárií (ORK) v agentúre SARIO od roku 2019. Primárnou úlohou jej odboru je komunikácia so samosprávami, miestnymi inštitúciami a majiteľmi nehnuteľností.

V apríli 2019 v rámci odboru ORK spustili pilotný ročník projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy, ktorého cieľom je vytváranie ekosystému pre transfer technológií a výskumu z akadémie do praxe, stimulácia inovácií v slovenských firmách a zlepšovanie praktických zručností absolventov, tak aby reflektovali požiadavky trhu. Počas rokov 2020 a 2021 sa vďaka ORK projekt naďalej úspešne rozvíjal a zrealizovali sa, aj napriek pandémií, ďalšie 2 ročníky. V oboch ročníkoch bolo zapojených šesť fakúlt z rôznych oblastí naprieč Slovenskom, ktoré nadviazali množstvo spoluprác so slovenskými a zahraničnými spoločnosťami. Aktuálne ORK pracuje na štvrtom ročníku projektu Prax pre univerzity, riešenia pre firmy.

Od júna 2021 sa Barbora Szepeová stala koordinátorkou projektu, ktorý má významné postavenie v rámci prepájania akademického sektora so súkromným. Barbora je presvedčená o kľúčovej úlohe,  ktorú agentúra SARIO zohráva pri facilitácií vyššie spomínaného projektu.

Prezentačný blok

SARIO a podpora akademického transferu technológií
19. októbra 2021, 16:30 - 17:00, COOPERATION