Anna Čaplovičová

Anna Čaplovičová je výkonná riaditeľka priemyselno-inovačného klastra INOVATO. INOVATO CLUSTER je združenie inovatívnych slovenských a českých firiem a organizácií, ktoré  pôsobia v oblastiach strojárstva, mikroelektroniky, digitalizácie, modulárnej výroby, aditívnej výroby, umelej inteligencie, sociálneho podnikania a iných. Klaster využíva synergie a zdieľanie širokého spektra kompetencií a odborností svojich členov, ktoré vďaka svojmu multidisciplinárnemu charakteru zastrešuje. Pred vstupom do INOVATO pôsobila pani Čaplovičová viac ako 3 roky na Ministerstve hospodárstva SR na odbore inovácií, kde sa podieľala na príprave viacerých stratégií a politík, naposledy ako koordinátor v procese prípravy aktualizácie stratégie vedy a výskumu pre inteligentnú špecializáciu SR, tzv. RIS3 (2021-2027). Vyštudovala materiálové inžinierstvo na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave, 5 rokov pôsobila ako výskumná pracovníčka na Technickej univerzite v Mníchove, 5 rokov v prostredí automobilového priemyslu. 

Prezentačný blok