Klaster ako nástroj na zjednodušenie kontaktu medzi akademickou a podnikateľskou sférou pri uplatnení inovácií v praxi

18. októbra 2022, 11:15 - 12:30

Klastre ako nástroj rozvoja ekonomiky regiónov sú stále nie veľmi rozpoznaný nástroj inovačnej politiky. Fungovanie na princípe tzv. triple helix (podnikateľské subjekty – akademické subjekty – a verejná správa) poskytuje ideálnu pôdu na budovanie efektívnych vzťahov medzi vzdelávacími inštitúciami a podnikateľmi.

Moderátor:

  • Anna Čaplovičová, klaster INOVATO

Účastníci panelovej diskusie:

  • TBD