Katarína Ikrényiová

PhDr. Katarína Ikrényiová, v roku 1991 ukončila vysokoškolské vzdelanie v oblasti riadenia ľudských zdrojov, marketingu, manažmentu a ekonómie. V roku 1994 získala zahraničný certifikát z oblasti poradenstva pre malé a stredné podniky. Koncom roku 2003 absolvovala rigoróznu skúšku v oblasti podnikového riadenia a manažmentu. Viac ako 27 rokov sa zaoberá poradenstvom v oblasti systému organizácie práce, riadenia ľudských zdrojov, a to ako pre výrobné podniky, tak pre verejný sektor, zdravotníctvo, letecký priemysel, školstvo a obchodné spoločnosti. Pred započatím podnikateľskej dráhy pracovala v riadiacich pozíciách v regionálnej štátne správe, zahraničnej spoločnosti, verejnoprávnej inštitúcii a v ústrednej štátnej správe. Je zakladateľkou poradenskej a vzdelávacej spoločnosti, prostredníctvom ktorej bolo riešených aj niekoľko medzinárodných projektov v oblasti vzdelávania, z ktorých jeden bol ocenený aj na úrovni DG Education. Projekty sa prevažne zameriavali na dizajnovanie pilotného systému odborného vzdelávania pre zamestnancov firiem v sektore spracovania plastov. Uvedená spoločnosť sa stala v roku 2009 spoluzakladateľom Slovenského plastikárskeho klastra. Do roku 2016 ako člen prezídia SPK v ňom garantovala neformálne odborné vzdelávanie, prípravu medzinárodných projektov a projektov v rámci štátnej pomoci SR. Od roku 2016 pôsobí na pozícií výkonnej riaditeľky SPK.

Prezentačný blok