Daniel Ács

Daniel Ács je prezident Únie klastrov Slovenska. Dlhodobo sa venuje rozvojovým politikám vrátane klastrovej a inovačnej politiky, nielen na národnej ale aj európskej úrovni. V spolupráci s medzinárodným konzorciom a DG GROW participuje na posilnení Európskej platformy pre spoluprácu klastrov (ECCP). V spolupráci s MH SR, SIEA a slovenskými klastrami pomáhal pri tvorbe prvej výzvy na podporu klastrov financovanej so štrukturálnych fondov na Slovensku. V minulosti pôsobil ako expert v rôznych pozíciách pre Európsku komisiu, Svetovú banku, Ministerstvo poľnohospodárstva USA resp. Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Prezentačný blok