Lucia Rybanská

JUDr. Lucia Rybanská sa profesionálne právu duševného vlastníctva venuje 14 rokov, z toho takmer osem rokov v oblasti ochrany priemyselného vlastníctva na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave. Predtým pôsobila ako právnička a neskôr ako vedúca právneho odboru v Slovenskom ochrannom zväze autorskom pre práva k hudobným dielam.

Na STU je súčasťou Kancelárie spolupráce s praxou (Know-how centrum STU). Okrem nadobudnutého právnického vzdelania úspešne ukončila v roku 2016 kompletný akreditovaný vzdelávací program Duševné vlastníctvo organizovaný Inštitútom duševného vlastníctva Úradu priemyselného vlastníctva SR.

Od založenia Národného centra transferu technológií SR v roku 2015 zastupuje STU v Bratislave v Komisii pre koncepčné aktivity a spoluprácu a v Komisii pre správu Patentového fondu a podporu v procese transferu technológií. Taktiež je členom medzinárodnej organizácie LES (Licensing Executives Society Czech republic & Slovakia), ktorá je súčasťou LESI (Licensing Executives Society International) a členom ASTP. Je zapojená do viacerých projektov STU a aktívne pôsobí aj v národnom projekte CVTI SR (Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II).

Prezentačný blok