TECHNOLOGY TRANSFER: Panelová diskusia: Trvalá udržateľnosť pôsobenia akademických inštitúcií v oblasti transferu technológií

25. októbra 2023, 11:15 - 12:30

Budovanie Centier pre transfer technológií (CTT) na univerzitách a vedeckovýskumných inštitúciách sa v slovenských podmienkach realizovalo prevažne z projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku I (NITT SK I) a následne z projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II (NITT SK II), prostredníctvom ktorých sa zabezpečilo personálne obsadenie CTT, vzdelávanie zamestnancov ako aj finančná podpora ochrany novo vzniknutých predmetov priemyselného vlastníctva.

Cieľom panelovej diskusie je prezentovanie pohľadu zástupcov viacerých univerzít na ďalšie nevyhnutné kroky, ktoré treba realizovať, aby CTT po skončení národných alebo iných projektov dokázali byť postupne finančne nezávislé.

Rečníci

Otomar Sláma
25. októbra 2023, 11:15 - 12:30, PÓDIUM 1
Pavol Rafajdus
25. októbra 2023, 11:15 - 12:30, PÓDIUM 1
Lucia Rybanská
25. októbra 2023, 11:15 - 12:30, PÓDIUM 1
Jozef Masarik
25. októbra 2023, 11:15 - 12:30, PÓDIUM 1