Vladimíra Kurucová

Vladimíra je súčasťou právneho tímu dcérskej spoločnosti Univerzity Karlovej – Charles University Innovations Prague a.s. v Prahe. Je pravou rukou advokáta a patentového zástupcu za spoločnosť, má na starosti právne záležitosti týkajúce sa jej činnosti dovnútra aj navonok, predovšetkým v oblasti technologického transferu, obchodného a korporátneho práva a práva duševného vlastníctva.

Prezentačný blok