Ján Horecký

Mgr. Ján Horecký je slovenský pedagóg, ktorý od 4. októbra 2022 pôsobí ako minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (SR) vo vláde Eduarda Hegera.

V rokoch 1991 – 1997 pracoval ako učiteľ matematiky a geografie na Gymnáziu Jána Papánka v Bratislave. Následne v rokoch 1997 – 1999 pôsobil ako správca Nadácie Novohradská, ktorá má dodnes za cieľ podporovať materiálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu na Spojenej škole, Novohradská 3, Bratislava s Gymnáziom Jura Hronca ako jednou z jej organizačných zložiek. J. Horecký zároveň na tomto gymnáziu do roku 2003 vyučoval matematiku. Do roku 2001 pôsobil ako koordinátor medzinárodného programu neziskovej organizácie International Baccalaureate.

V rokoch 2004 – 2008 pracoval ako učiteľ matematiky na Spojenej škole, Tilgnerova 14, Bratislava. Od mája 2008 do júla 2020 bol riaditeľom Spojenej školy sv. Františka z Assisi, Karloveská 32, Bratislava. V rokoch 2011 – 2019 pôsobil vo funkcii prezidenta Združenia katolíckych škôl Slovenska. V januári 2022 sa stal manažérom siete súkromných škôl Felix.

V rokoch 2006, 2014 a 2018 bol zvolený do miestneho zastupiteľstva bratislavskej mestskej časti Karlova Ves, čo rozbehlo aj jeho politickú kariéru.

Na margo svojho dlhoročného pôsobenia v školstve pre portál www.nasa-bratislava.sk uviedol: „Investovanie svojho života do zmysluplných vecí, radosť z príležitosti mať podiel na budovaní dobrých vecí, ako je kvalitné prostredie pre rast a rozvoj detí, život rodín a miestnych spoločenstiev, ma robí šťastným a vďačným.

Prezentačný blok

2022
Slávnostné otvorenie
18. októbra 2022, 9:00 - 9:30, TECHNOLOGY TRANSFER