Marek Samoš

JUDr. Marek Samoš vyštudoval právo na Univerzite Komenského v Bratislave, počas štúdia pracoval v slovenskej pobočke medzinárodnej advokátskej kancelárie White & Case. Po štúdiu pracoval ako advokátsky koncipient a neskôr vykonával samostatne advokáciu. Počas štúdia, ako aj praxe, sa zameriaval na viaceré oblasti práva a najmä na ich prepojenie s podnikateľským prostredím. Okrem iného sa venoval aj právu duševného vlastníctva. Momentálne pôsobí ako podpredseda Úradu priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky.

Prezentačný blok

2022
ÚPV SR a jeho rola pri transfere technológií
19. októbra 2022, 13:45 - 14:30, TECHNOLOGY TRANSFER
2021