ÚPV SR a jeho rola pri transfere technológií

19. októbra 2022, 13:45 - 14:30

Prezentačný blok nás prevedie súčasnými a plánovanými aktivitami Úradu priemyselného vlastníctva SR na poli transferu technológií a bilaterálnymi vzťahmi s hlavnými aktérmi transferu technológií na Slovensku – CVTI SR a ďalšími vedeckovýskumnými inštitúciami a spoločnými aktivitami. Dozviete sa aktuality z posledného roku na poli spolupráce ÚPV SR a vedecko výskumných inštitúcií a aktuálne výzvy v kontexte štatistík z danej oblasti.

Rečníci

Marek Samoš
19. októbra 2022, 13:45 - 14:30, TECHNOLOGY TRANSFER