Aktuality z Úradu priemyselného vlastníctva SR, spolupráca s vedecko-výskumnými inštitúciami a vízia

19. októbra 2021, 13:30 - 13:50

Vývoj a aktuálne trendy v podávaní prihlášok patentov, úžitkových vzorov, ochranných známok a dizajnov. Vedecko výskumné inštitúcie vs. súkromná sféra – kto podáva viac prihlášok, ako spolupracujú a kde vidí Úrad priemyselného vlastníctva SR (ďalej len „ÚPV SR“) priestor na zlepšenie spolupráce verejných vedecko – výskumných inštitúcií a súkromného sektora? Vízie ÚPV SR do budúcna, ako dosiahnuť pozitívne trendy vo zvýšení počtu podaných prihlášok na predmety priemyselných práv z akademickej sféry, vízie v zlepšovaní a budovaní spolupráce s vedecko – výskumnými inštitúciami a súkromným sektorom.

Rečníci

Marek Samoš
19. októbra 2021, 13:30 - 13:50, COOPERATION