Matej Búřil

Matej Búřil je vedúcim právneho oddelenia Centra pre transfer technológií Masarykovej univerzity, kde má na starosti právne zaistenie transferu technológií a komercializáciu  duševného vlastníctva Masarykovej univerzity, vrátane zakladania spin-off spoločností a súvisiacej agendy. V novembri 2020 bol poverený vedením Právnej pracovnej skupiny spolku Transfera.cz, združujúcej transferové pracovisko českých vedecko-výskumných inštitúcií. Od októbra 2021 je členom dozornej rady spoločnosti JIC Ventures s.r.o., dcérskej spoločnosti Juhomoravského inovačného centra, ktoré sa zameriava na investície do startup firiem v Juhomoravskom kraji.

Matej vyštudoval magisterské štúdium Právnickej fakulty Masarykovej univerzity a súčasne aj magisterské štúdium Politológie na Fakulte sociálnych študií MU, odbor Bezpečnostné a strategické štúdiá. Celú svoju profesijnú kariéru pôsobí na pozíciách inhouse podnikových právnikov so zameraním na zmluvnú agendu, compilance a korporátne právo. Po dokončení štúdií začínal v potravinárskom a zdravotníckom priemysle, od roku 2013 bol právnikom Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, kde zastával najskôr pozíciu vedúceho  právneho oddelenia a následne aj celého právneho odboru. V rámci svojej agendy sa aktívne podieľal na realizácii projektu OP VaVpI Mezinárodního centra klinického výskumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, a to najmä v oblasti poskytovania právnej podpory vedecko-výskumných tímov. Od roku 2020 je zamestnancom Masarykovej univerzity.

https://www.linkedin.com/in/mat%C4%9Bj-b%C3%BA%C5%99il-6179306b/

Prezentačný blok

Je Open Access prínosom pre komerčné využitie duševného vlastníctva?
19. októbra 2022, 13:00 - 13:45, TECHNOLOGY TRANSFER