Kevin Cullen

Dr. Kevin Cullen bol vymenovaný za viceprezidenta pre inovácie na KAUST (King Abdullah University of Science and Technology) v roku 2018. Je lídrom v oblasti globálnych inovácií so zameraním na ekonomický rozvoj a angažovanosť výrobného odvetvia. Ako viceprezident pre inovácie KAUST vedie univerzitné portfólio duševného vlastníctva, pomáha vytvárať a podporovať nové obchodné spoločnosti, spoločné podniky, nadväzovať spoluprácu s priemyselnými partnermi a rozvíjať vysokú kultúru podnikania v Saudskoarabskom kráľovstve.

Dr.Cullen má viac ako dvadsaťročnú prax v oblasti akademických inovácií a rozvoja podnikania. Počas svojej kariéry pomohol pozdvihnúť univerzitné inovačné podniky, čo viedlo ku vzniku viac ako 250 startupov ako aj množstva produktov a služieb. Ešte pred svojím nástupom na KAUST, pôsobil Dr. Cullen šesť rokov výkonný riaditeľ (CEO) centra pre inovácie na Univerzite Nového Južného Walesu (UNSW) v austrálskom Sydney. Pomohol transformovať centrum inovácií  UNSW z tradičnej komercializačnej jednotky na inovatívny hub prostredníctvom podpory širokého spektra univerzitných priorít vrátane ekonomického rozvoja a vplyvu na spoločnosť.

LinkedIn profile

Prezentačný blok