Kristína Kavická

Viac ako 15 rokov pracuje v oblasti riadenia ľudských zdrojov v rôznych nadnárodných spoločnostiach, v súčasnosti v spoločnosti Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o. vo Zvolene na pozícii riaditeľky ľudských vzťahov. Jednou z najdôležitejších tém, ktorej sa venuje je vzdelávanie a rozvoj zamestnancov a celej organizácie. Jej cieľom je vytvoriť vo firme prostredie, ktoré podnecuje k učeniu, vďaka čomu sa celá spoločnosť stáva odolnejšia voči zmenám, ktorým neustále čelíme.

Okrem magisterského štúdia na UMB v Banskej Bystrici v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov absolvovala vzdelávací program britskej Chartered Institute of Personnel and Development v oblasti HR Management a je certifikovaným coachom v oblasti Business Coaching.

LinkedIn profil

Prezentačný blok