Transfera.cz: Medzi akademickou obcou a politickými kruhmi

20. októbra 2021, 9:00 - 10:00

(Keynote prezentácia)

Rečníčka: Růžena Štemberková, podpredsedkyňa českej národnej platformy Transfera.cz

Potreba vytvorenia národnej platformy v Českej republike vyplynula predovšetkým z európskych modelov iných krajín a taktiež z národných diskusií rozvíjajúcich sa a rozrastajúcich kanceláriách pre prenos technológií na českých verejných vysokých školách a akademických inštitúciách. Najmä tieto dva faktory viedli k vytvoreniu národnej platformy pre transfer technológií v Českej republike.

V rámci prezentácie bude tak predstavená česká národná platforma Transfera.cz a jej hlavné ciele a vízie, ďalej jej služby a prínos pre svojich členov. Z hľadiska podpory budúceho rozvoja transferu vedomostí bude predstavená interná spolupráca všetkých členov jej facilitácie a doterajšie dielčie/čiastočné výsledky. Tieto výsledky sú významné pre komunikáciu smerom k ďalším subjektom, najmä vládnym inštitúciám a pre presadzovanie, obhajobu významu inovácií transferu technológií/transferu vedomostí. Nemenej významnú rolu hrá národná asociácia vo vzťahu k príprave budúcich grantových či programových výziev, kde je snaha o prezentáciu a vysvetlenie kľúčových potrieb tohto odboru k zabezpečeniu ďalšieho významného rozvoja.

Rečníci

Růžena Štemberková
20. októbra 2021, 9:00 - 10:00, TECHNOLOGY TRANSFER