Petronela Kolevská

Mgr. art. Petronela Kolevská je v súčasnosti hlavnou projektovou manažérkou národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku (SIEA), s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti poskytovania finančnej podpory z verejných zdrojov.
Okrem iného je zakladajúca členka Rady Audiovizuálneho fondu (2009-2015) a Predsedníčka Rady audiovizuálneho fondu (2011-2013). Od roku 1996 podniká v oblasti kreatívneho a kultúrneho priemyslu ako nezávislý producent audiovizuálnych obsahov.

Prezentačný blok

2021
Duševné vlastníctvo a kreatívny priemysel na Slovensku
20. októbra 2021, 13:15 - 14:45, INNOVATION