Ondrej Chovanec

Ing. Ondrej Chovanec, MBA je spoluzakladateľ a COO v spoločnosti REZZTEK®, ktorá vyvíja a komercionalizuje nové materiály zvyšujúce výkonnosť v športe. Má ekonomické a právne vzdelanie vrátane titulu MBA z Viedenskej technickej aj ekonomickej univerzity so zameraním na podnikanie a inovácie. V rámci startupu Rezztek® zastrešuje aj agendu ochrany duševného vlastníctva, ktorá pozostáva z podávania a manažovania patentov, trademarkov ako aj dizajnov po celom svete. Má za sebou úspešné udelenie patentov napríklad aj v Kanade alebo Číne.

Prezentačný blok