Ondrej Chovanec

Ing. Ondrej Chovanec, MBA je spoluzakladateľ a prevádzkový riaditeľ v spoločnosti SPECTER SPORTS a.s. Bratislava, ktorá vyvíja a pod značkou REZZTEK® komercializuje nové materiály zvyšujúce výkonnosť v športe. Má ekonomické a právne vzdelanie vrátane titulu Master of Business Administration (MBA)  z Viedenskej ekonomickej a obchodnej univerzity a z Technickej univerzity vo Viedni aj so zameraním na podnikanie a inovácie. V rámci značky Rezztek® zastrešuje aj agendu ochrany duševného vlastníctva, ktorá pozostáva z podávania a manažovania patentov, ochranných známok ako aj dizajnov po celom svete. Má za sebou úspešné udelenie patentov napríklad aj v Kanade alebo Číne.

Prezentačný blok