Barbora Mazúrová

Ing. Barbora Mazúrová, PhD. pôsobí ako pedagogička, vedecko-výskumná pracovníčka a koordinátorka pre vnútorný systém kvality na Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vo svojej dizertačnej práci sa venovala otázke ochrany a využívania výsledkov duševného vlastníctva na vysokých školách. V rokoch 2009 až 2011 absolvovala akreditovaný vzdelávací program „Duševné vlastníctvo“ na Úrade priemyselného vlastníctva SR. Problematike ochrany duševného vlastníctva sa venuje aj v rámci pedagogickej a projektovej činnosti. Na bakalárskom stupni štúdia vedie prednášky a semináre v rámci výberového predmetu Ochrana duševného vlastníctva organizácie.

Prezentačný blok

2021
Vzdelávanie v oblasti duševného vlastníctva a inovatívneho podnikania
19. októbra 2021, 15:30 - 17:00, TECHNOLOGY TRANSFER