Vzdelávanie v oblasti duševného vlastníctva a inovatívneho podnikania

19. októbra 2021, 15:30 - 17:00

(panelová diskusia)

Diskusia predstaví aktuálny stav v oblasti pozdvihovania povedomia o možnostiach a prínosoch inovatívneho podnikania, význame duševného vlastníctva v podnikaní a možnostiach nakladania s duševným vlastníctvom na školách a predstavu o ideálnom stave v tejto oblasti, ako ju dosiahnuť (konkrétne vzdelávacie aktivity – napr. prednáška pre študentov stredných škôl, zavedenie predmetu na univerzitách pre relevantné študijné programy).

Moderátorka: Lucia Bocková, vedúca Klientského centra, Úrad priemyselného vlastníctva SR

Rečníci

Miloš Mrva
19. októbra 2021, 15:30 - 17:00, TECHNOLOGY TRANSFER
Barbora Mazúrová
19. októbra 2021, 15:30 - 17:00, TECHNOLOGY TRANSFER
Andrea Čorejová
19. októbra 2021, 15:30 - 17:00, TECHNOLOGY TRANSFER
Eva Vargová
19. októbra 2021, 15:30 - 17:00, TECHNOLOGY TRANSFER
Lucia Bocková
19. októbra 2021, 15:30 - 17:00, TECHNOLOGY TRANSFER