Eva Vargová

Eva Vargová pôsobí na pozícii riaditeľky Junior Achievement Slovensko. Má 15 rokov skúseností v oblasti vzdelávania na Slovensku i v zahraničí. Pôsobila vo vedúcich pozíciách v oblasti vzdelávania v rôznych slovenských a medzinárodných organizáciách, vrátane Cambridge University, Johns Hopkins University a Berlitz. Žila v USA, UK a na Novom Zélande. Je držiteľkou titulu MBA v odbore finančný manažment. Venuje sa rozvoju osobnostných kompetencií, tvorivosti, podnikavosti a potenciálu mladých ľudí. Verí, že investícia do kvalitného vzdelávania v mladosti je to najlepšie, čo môžeme pre seba a túto krajinu urobiť.


Junior Achievement Slovensko je vzdelávacia nezisková organizácia, ktorá pomáha učiteľom rozvíjať u žiakov základných a stredných škôl podnikavosť, ekonomické myslenie, finančnú gramotnosť a zručnosti potrebné pre uplatnenie sa na pracovnom trhu, vrátane digitálnych zručností. Vzdelávacie programy JA Slovensko podporujú podnikateľské a ekonomické myslenie a ponúkajú preventívne riešenia pre zamestnanosť mládeže. Do programov je zapojených viac ako 25 000 študentov ročne z celého Slovenska. Organizácia má za 30 rokov svojho pôsobenia na Slovensku viac ako 400 000 absolventov.

Prezentačný blok

2021
Vzdelávanie v oblasti duševného vlastníctva a inovatívneho podnikania
19. októbra 2021, 15:30 - 17:00, TECHNOLOGY TRANSFER