Miloš Mrva

Mgr. Miloš Mrva, PhD. už viac ako 15 rokov pôsobí na Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave. Vyučuje predmety, ktoré súvisia s podnikaním. V rámci svojho akademického pôsobenia sa snaží predovšetkým o úzke prepojenie teórie a praxe v oblasti podnikania. Sám podniká od roku 2009 v oblasti predaja softvérových riešení pre strojárov a architektov.

Prezentačný blok

2021
Vzdelávanie v oblasti duševného vlastníctva a inovatívneho podnikania
19. októbra 2021, 15:30 - 17:00, TECHNOLOGY TRANSFER