Lucia Bocková

Po úspešnom ukončení štúdia v roku 1997 na TU Košice bola zamestnaná na Úrade priemyselného vlastníctva SR ako patentový expert v oblasti strojárstva na patentovom odbore. Od roku 2010 pracovala v kancelárii predsedu a medzinárodných vzťahov, kde sa spolupodieľala na organizovaní domácich a zahraničných stretnutí, seminárov a rôznych podujatí úradu. Od roku 2013 až po súčasnosť pracuje v klientskom centre úradu, kde je vedúcou oddelenia. V rámci činnosti klientskeho centra poskytuje informácie v Infocentre, vykonáva komerčné rešerše a službu prediagnostiky priemyselných práv. Pravidelne prednáša na odborných seminároch, školách a univerzitách.

Prezentačný blok

2021
Vzdelávanie v oblasti duševného vlastníctva a inovatívneho podnikania
19. októbra 2021, 15:30 - 17:00, TECHNOLOGY TRANSFER
2020
(10:30 – 11:30) Veda a inovácie v praxi (TT)
2020 - 19. októbra 2020 - 10:30, 2020 - 19. októbra 2020, TECHNOLOGY TRANSFER