Branislav Andreanský

Branislav Andreanský v roku 2005 začínal ako outdoorový inštruktor teambuildingových programov zameraných na budovanie a rozvoj tímov. Časom sa začal špecializovať na oblasť podpory a rozvoja manažérov na rôznych úrovniach riadenia. V spoločnosti Restartup sa okrem manažérskych školení aktívne venoval oblasti politického marketingu, keď pomáhal s nastavením PR komunikácie a dohliadal na taktické plnenie komunikačných stratégií. V rámci podporných programov sa tzv. pro-bono venoval strategickému poradenstvu a facilitačným stretnutiam s neziskovými organizáciami a workshopovým aktivitám na akademickej pôde.

Aktuálne sa piaty rok pohybuje v personálnej oblasti so zodpovednosťou za proces výberu zamestnancov a riadiacich pracovníkov, ich adaptáciu, vzdelávanie, podporu a rozvoj.

Prezentačný blok

2021 2021
Slávnostné otvorenie
19. októbra 2021, 9:00 - 9:30, TECHNOLOGY TRANSFER