Slávnostné otvorenie

19. októbra 2021, 9:00 - 9:30

Video-príhovory štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ľudovíta Paulisa a generálneho riaditeľa CVTI SR, prof. PharmDr. Jána Kyseloviča, CSc.

Privítanie zo strany zástupcov organizátora a spoluorganizátorov podujatia COINTT 2021:

  • Ing. Ľubomír Bilský, riaditeľ Sekcie podpory vedy, CVTI SR
  • Ing. Tomáš Varadínek – riaditeľ OZIV, Slovenská inovačná a energetická agentúra (ďalej len „SIEA“)
  • Michal Laco – Associate Partner, Civitta Slovakia, a. s.

Moderátor a moderátor celého podujatia: Branislav Andreanský

Rečníci

Branislav Andreanský
19. októbra 2021, 9:00 - 9:30, TECHNOLOGY TRANSFER