Slávnostné vyhlásenie víťazov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2021

20. októbra 2021, 13:30 - 14:45

Moderátor: Branislav Andreanský (moderátor celého podujatia COINTT 2021)

Rečníci

Branislav Andreanský
20. októbra 2021, 13:30 - 14:45, TECHNOLOGY TRANSFER