Tomáš Brestovič

Prof. Ing. Tomáš Brestovič, PhD. je prodekanom na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Už 15 rokov sa venuje výskumu a vývoju v oblasti vodíkových technológií s orientáciou na uskladnenie, kompresiu a separáciu vodíka. Je spoluautorom prvého Slovenského nízkotlakového vodíkového autobusu na vodíkový pohon, metalhydridového kompresora a modelu hybridného vodíkového automobilu. Je autorom 256 odborných publikácií, z ktorých značná časť je venovaná vodíkovým technológiám.

Prezentačný blok