Prečo sme sa na Slovensku sústredili na podporu vodíkovej mobility a ako sa vodíkové technológie vo všeobecnosti môžu stať životaschopnou alternatívou pre dosiahnutie uhlíkovej neutrality? (IPCEI)

20. októbra 2021, 15:00 - 16:30

(panelová diskusia)

Panel predstaví nízko-uhlíkové zariadenie na skladovanie vodíka, ktoré vyvinuli TUKE v spolupráci s CVTI SR. Predstaví toto riešenie, čo dokáže a čo sa s ním ďalej robí tak, aby mohlo byť využívané čo najmasovejšie v praxi, popíše, ako bolo chránené duševné vlastníctvo.

Výrobcovia prototypov vodíkových dopravných prostriedkov (kde bolo riešenie TUKE implementované – autobus a automobil) uvedú, akým spôsobom by chceli začať vyrábať tieto typy dopravných prostriedkov, na aký trh sa budú sústrediť a pod.

Moderátor: Pavol Pleva, SIEA

Rečníci

Ladislav Pavlanský
20. októbra 2021, 15:00 - 16:30, INNOVATION
Pavol Pleva
20. októbra 2021, 15:00 - 16:30, INNOVATION
Tomáš Gugh
20. októbra 2021, 15:00 - 16:30, INNOVATION
Tomáš Brestovič
20. októbra 2021, 15:00 - 16:30, INNOVATION