Tomáš Gugh

M. Sc. Tomáš Gugh riadi v spoločnosti MATADOR HOLDING inovácie a pomáha nastavovať pre všetky jej spoločnosti inovačný proces. Aktuálne je zodpovedný za projekt „MH2“, teda koncept vodíkového auta.

Študoval a pôsobil ako vývojový inžinier v Nemecku a to jednak na univerzite, v inžinieringových firmách alebo priamo u OEM. V Nemecku nadobudnuté skúsenosti sa snaží využiť a dopomôcť tak skvalitniť vývoj a výskum na Slovensku.

Prezentačný blok