Kornel Kobák

Ing. arch. Kornel Kobák je architekt, urbanista, majiteľ architektonickej kancelárie FORFORM s.r.o. a spoluzakladateľ ateliéru AVK ARCHITECTS. Absolvoval fakultu architektúry Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave.

V jeho portfóliu sú zastúpené projekty v celom rozsahu architektonickej tvorby, od dizajnu po územné plánovanie a jeho diela boli ocenené v súťažiach CE.ZA.AR a Stavba roka, nominované na Cenu ARCH a Cenu Dušana Jurkoviča. Ako 1. podpredseda Slovenskej komory architektov (SKA) sa venuje teoretickým otázkam vykonávania architektonickej profesie a oblastiam autorského a zmluvného práva. Je delegátom SKA v Architektonickej rade Európy, zástupcom v Platforme pre kreatívny a kultúrny priemysel MK SR a odborným spolupracovníkom národného projektu Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku pre odvetvie architektúry.

V rámci panelovej diskusie o duševnom vlastníctve v oblasti kreatívneho priemyslu bude reprezentovať odvetvie architektúry.

Prezentačný blok

2021
Duševné vlastníctvo a kreatívny priemysel na Slovensku
20. októbra 2021, 13:15 - 14:45, INNOVATION