Tal Catran

Tal je výraznou osobnosťou súčasného globálneho ekosystému inovácií. Od roku 2012 založil sedemnásť startup accelerátorov v Izraeli i v zahraničí, čo z neho urobilo guru v oblasti budovania akcelerátorov, uzlov a startupových ekosystémov. V priebehu svojho pôsobenia dal Tal do kopy 60 tímov expertov, ktorí hostili takmer tisícku startupov vo nimi vybudovaných akcelerátoroch. Tal je členom poradných výborov mnohých inštitúcií a technologických startupov. Talovo sa aktívne zapája do propagácie a mentoringu startupových ekosystémov po celom svete.

Najnovší akcelerátor www.can-ax.com pre lekárske konope a Haier Techlink Challenge 2021 pre inteligentné domáce spotrebiče http://techlink-challenge.com/ sú otvorené pre aplikácie!

Tal je tiež zanietený keynote spíkrom a TEDx spíkrom o technologických startupoch, inováciách a podnikaní, ktorý s nadšením zdieľa svoje osvedčené nástroje na mentoring, motiváciu a inšpiráciu pre podnikateľov z celého sveta.

Viac informácií o Talovi Catranovi nájdete na jeho LinkedIn profile a na jeho webovej stránke.

Tal Catran is a prominent figure in the global innovation ecosystem. Founded 17 startup accelerators since 2012, in both Israel and abroad, has rendered him a Guru on building accelerators, hubs and startup ecosystems. Over the years Tal conducted 60 cohorts hosting near to a 1,000 startups in his accelerators. Tal serves as Advisory Board Member in various companies and technology startups. Tal’s active involvement in promoting and mentoring startup’s ecosystems stretches worldwide.


Latest accelerator www.can-ax.com for Medical Cannabis and Haier Techlink Challenge 2021 for Smart home Appliances http://techlink-challenge.com/ are open for applications!

More information about him you can find on his LInkedIn profile or on his website.

Prezentačný blok

2021
Collision of Titans! Academy and Industry Must Join Hands
19. októbra 2021, 14:00 - 14:30, COOPERATION