Lukáš Franko

Ing. Lukáš Franko už počas štúdia na univerzite rozbehol viacero online projektov, ktoré si na seba zarobili. Mapuje spôsoby ako veci vylepšiť – rozoberá a skladá novým spôsobom. Dizajnuje cestu zákazníka skrz Zákaznícky Pixel™, ktorého výsledkom je biznis model nákupnej cesty. V podcaste Marketingový Kanál .sk sa delí o svoje know how, pretože verí, že každý podnikateľ môže mať viac spokojných zákazníkov. Hra. Neformálnosť. Zážitok. Slová, ktoré definujú jeho aktivity s presahom – na školách i konferenciách. Konzultuje, školí, prednáša a vedie workshopy so zameraním na tvorivosť a dizajnové myslenie.

V rámci panelovej diskusie o duševnom vlastníctve v oblasti kreatívneho priemyslu bude reprezentovať odvetvia reklamy a marketingu.

Prezentačný blok

2021
Duševné vlastníctvo a kreatívny priemysel na Slovensku
20. októbra 2021, 13:15 - 14:45, INNOVATION