Veronika Kotradyová

Prof. Ing. Veronika Kotradyová, PhD. pôsobí od roku 2002 na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave, na Ústave interiéru a výstavníctva ako pedagóg, výskumník a projektový manažér, so špecializáciou na dizajn s ohľadom na človeka a životné prostredie. V súčasnosti je jedným z garantov študijného programu Dizajn.

Dlhodobo skúma wellbeing vo vzťahu človeka a prostredia, prostredníctvom interdisciplinárnych vedeckých štúdií. Touto oblasťou sa začala zaoberať ako Fulbright scholar na UC Berkeley v USA v roku 2006 a neskôr ju prehlbovala na stážach v Rakúsku, Nemecku a na Novom Zélande.

Je zakladateľkou výskumno-vývojového laboratória BCDlab, autorkou desiatok odborných článkov, umeleckých výstupov, učebníc a monografií a praktizujúcou dizajnérkou.

V rámci panelovej diskusie o duševnom vlastníctve v oblasti kreatívneho priemyslu bude reprezentovať odvetvie dizajnu.

Prezentačný blok

2021
Duševné vlastníctvo a kreatívny priemysel na Slovensku
20. októbra 2021, 13:15 - 14:45, INNOVATION