Zuzana Adamová

JUDr. Zuzana Adamová, PhD. je odborníčkou na právne aspekty v oblasti nových technológií, kyberpriestoru, ochrany osobných údajov a duševného vlastníctva. Pôsobí v advokátskej kancelárii PETKOV & Co. a je riaditeľkou Ústavu práva duševného vlastníctva a informačných technológií na Trnavskej univerzite v Trnave. Vykonáva tiež činnosť ako patentový zástupca a ako expert v rámci Arbitrážneho centra pre alternatívne riešenie doménových sporov (EISi), kde rozhoduje spory pre domény ‚.sk‘. Je členkou redakčných rád, odborných a legislatívnych skupín a je autorkou mnohých publikácií z oblasti duševného vlastníctva.

Prezentačný blok

2021
Duševné vlastníctvo a kreatívny priemysel na Slovensku
20. októbra 2021, 13:15 - 14:45, INNOVATION