Barbora Švecová

Barbora Švecová pracuje od roku 2019 ako konzultantka Odboru investičných projektov Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO). V rámci svojej práce poskytuje spolu s kolegami konzultačné služby pre investorov v oblasti investičnej pomoci, R&D superodpočtu, patent boxu, konzultácie k situácií na trhu práce, pomoc pri vyhľadávaní vhodnej lokality, lokálnych dodávateľov či pomoc pri napojení na inovačný potenciál ústavov Slovenskej akadémie vied a univerzít, ako aj nadviazanie spolupráce so strednými školami a pod. Barbora študovala hospodársku diplomaciu na Ekonomickej univerzite v Bratislave (Ing.). Hovorí plynule anglicky, portugalsky a španielsky.

SARIO je štátnou organizáciou pôsobiacou pod Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Je financovaná zo štátneho rozpočtu. Poslaním agentúry je lákať na Slovensko investície s vysokou pridanou hodnotou a prispievať k regionálnemu rozvoju krajiny. SARIO taktiež podporuje slovenské firmy, a pomáha im prenikať na globálne trhy. Víziou agentúry je pomôcť transformovať Slovensko na technologicky sofistikovanú, inovatívnu krajinu a stať sa silným partnerom pre spoločnosti zvažujúce investíciu v strednej Európe. Všetky služby agentúry SARIO sú bezplatné. 

Prezentačný blok

2021
SARIO a podpora akademického transferu technológií
19. októbra 2021, 16:30 - 17:00, COOPERATION