Zdenko Machala

Doc. RNDr. Zdenko Machala, DrSc. vyštudoval fyziku na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky (FMFI) Univerzity Komenského v Bratislave (1997) a následne získal duálne PhD. vo fyzike plynov a plazmy na Univerzite Paris XI vo Francúzsku (2000) a vo fyzike plazmy Univerzite Komenského v Bratislave (2001). Po skúsenosti výskumného pracovníka na Výskumnom ústave zváračskom v Bratislave (2001) bol postdoktorandom na Stanford University, USA (2002-04). Od 2004 sa vrátil na svoju Alma Mater, FMFI Univerzity Komenského v Bratislave, kde založil novú výskumnú skupinu zameranú na biomedicínske i environmentálne aplikácie studenej plazmy. Na FMFI UK sa habilitoval (2008) a získal vedeckú hodnosť DrSc (2021). Bol a je hlavným riešiteľov mnohých domácich i medzinárodných vedeckých projektov. Je autorom 73 vedeckých článkov a viacerých kapitol v monografiách a má významný citačný ohlas (h=25). V súčasnosti je vedúcim Katedry astronómie, fyziky Zeme a meteorológie FMFI UK.


V rámci kariéry bol tiež hosťujúcim výskumným profesorom na Ecole Centrale Paris (2011) a na University of California, Berkeley (2013-14) a etabloval množstvo medzinárodných spoluprác s partnermi po celom svete. Pôsobil ako prezident International Society for Plasma Medicine (2017-18), predsedal medzinárodnej konferencii on Plasma Medicine (2016) a je členom rôznych medzinárodných vedeckých rád. Získal viacero prestížnych ocenení za vedecké úspechy, napr. finalista prestížnej ceny ESET Science Award (2019), cena M.R. Štefánika za najlepšiu bilaterálnu slovensko-francúzsku vedecko-technickú spoluprácu (2013), cenu podpredsedu vlády a ministra školstva Slovenskej republiky Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov (2009) a ďalšie. V 2020 bol ako zástupca CVTI promótorom transferu technológií na FMFI UK.


Jeho výskum je zameraný na základné procesy, diagnostiku i využitie elektrických výbojov a plazmových procesov v biomedicínskych, poľnohospodárskych a environmentálnych aplikáciách. Ide o komplexné interdisciplinárne štúdium mechanizmov interakcií plazma-kvapalina-živé organizmy. Niektoré príklady použitia zahŕňajú dekontamináciu a dezinfekciu vody, ovzdušia a povrchov, hojenie rán, selektívne ničenie nádorových buniek využiteľné pri liečbe rakoviny, a podporu rastu poľnohospodárskych rastlín.

Prezentačný blok